FR | NL

STEUNMAATREGELEN VOOR DE TEWERKSTELLING VAN BRUSSELAARS OP DE SITES VAN CITYDEV.BRUSSELS

Het Brussels gewest en citydev.brussels maken elk 250.000 euro - dus samen 500.000 euro - vrij voor een pilootproject om de aanwerving van Brusselaars en het behoud van jobs voor Brusselaars te steunen. De steunmaatregelen zijn bedoeld voor alle bedrijven die op een site van citydev.brussels gevestigd zijn en met minstens 10 werknemers. Het project heeft betrekking op de periode van 1/10/2017 tot 30/09/2018.

Uitzonderingen: precaire bezetting, bepaalde activiteitensectoren en ondernemingen die eigenaar zijn van hun grond.

Waarom deze steunmaatregelen?

Er bestaat een ongelijkheid tussen Brussel, het belangrijkste werkgelegenheidsbekken van het land, en de 2 andere gewesten.
Van de drie gewesten heeft het Brussels gewest het hoogste werkloosheidscijfer: zo’n 17 % in 2017.
Bedoeling van de steunmaatregelen is de Brusselse ondernemingen bewust te maken van deze problematiek.

2 soorten steunmaatregelen - cumuleerbaar

Steun voor het behoud van jobs voor Brusselaars
Steun voor de aanwerving van Brusselaars

Voorwaarden?

Het bedrijf heeft minimaal 10 personen op de payroll met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens 6 maanden.
3 categorieën: kleine, middelgrote en grote ondernemingen.
De steun wordt berekend volgens de grootte van de onderneming.

Welke bedragen?

De bedragen van de steun voor het behoud van jobs voor Brusselaars liggen tussen 1.250 euro en 5.600 euro, die van de steun voor de aanwerving van Brusselaars tussen 1.000 euro en 2.000 euro per aangeworven Brusselaar.
De bedragen zijn begrensd op 30 % van de jaarlijkse huur/canon.

Interesse?

Vul hieronder het onlineformulier voor steunaanvraag in.

Uiterste verzenddatum: 30 november 2017.

Wij valideren uw aanvraag uiterlijk 30 maart 2018.

Betaling van de premies in 2019.


Aanvraagformulier steunmaatregelen voor de tewerkstelling van brusselaars

Samenwerkingsakkoord tussen Actiris en naam van de onderneming

Reglement voor de toekenning van steunmaatregelen voor de tewerkstelling van Brusselaars aan de ondernemingen die gevestigd zijn op de sites van citydev.brussels

© citydev.brussels ® (S.D.R.B. - G.O.M.B.)
Gabrielle Petitstraat 6 · 1080 Brussel · België
+ 32 2 422 51 11 · info@citydev.brussels · Ombudsman · Gebruiksvoorwaarden · RSS
www.brucenter.brussels · www.irisphere.be