FR | NL

Hernieuwde mandaten in de raad van bestuur

8/12/2014
Op haar zitting van 28/11 heeft de algemene vergadering van citydev.brussels de samenstelling van de raad van bestuur gewijzigd.

Brussel, 4 december 2014 - Op haar buitengewone zitting van 28 november 2014 heeft de algemene vergadering van citydev.brussels de samenstelling van de raad van bestuur van de instelling gewijzigd: aan politieke zijde heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namelijk nieuwe vertegenwoordigers aangewezen. De raad van bestuur van citydev.brussels is, zoals u allicht weet, tweevoudig paritair samengesteld. De helft van de leden vertegenwoordigt de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), de andere helft vertegenwoordigt de Brusselse politieke wereld (gemeenten en gewest).

De mandaten van voorzitter Denis Grimberghs en afgevaardigd bestuurder Julien Meganck werden hernieuwd.
Voor de voorzitter was dit dé gelegenheid om aan te geven dat citydev.brussels - die sinds oktober 2013 een beheersovereenkomst heeft - met de steun van de regering haar opdrachten zal voorzetten, zowel wat de vestiging van bedrijven als wat de productie van middelgrote koopwoningen betreft.

Denis Grimberghs benadrukte bovendien dat hij de banden nog nauwer wil aanhalen met de verschillende instrumenten ter uitvoering van het gewestbeleid, zowel inzake economie (onder meer in het kader van de Raad voor Economische Coördinatie) als inzake woongelegenheid (via de oprichting van de nieuwe Raad voor Huisvestingscoördinatie). citydev.brussels werkt ook voort samen met alle actoren die op het terrein nood hebben aan infrastructuur (bijvoorbeeld de MIVB en Net Brussel).

Daarnaast herhaalde de voorzitter hoe belangrijk de integratie van economische projecten in de stad is. Die dynamiek bevordert de stedelijke gemengdheid en bestendigt de plaats van economische activiteiten in de stad, waarbij uiteraard plaats is voor de ontwikkeling van de woonfunctie om de nood aan woongelegenheid te lenigen.

Tot slot verwees hij naar de inspanningen van citydev.brussels om via een actief grondbeleid nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden op te sporen. “Om projecten met economische activiteiten te kunnen blijven ontwikkelen en het tempo erin te houden wat de woningproductie betreft, moeten we regelmatig vastgoed aankopen om het grondpatrimonium weder samen te stellen. Daarbij letten we erg op de kostenbeheersing. Zo trachten we niet alleen de aankoop- en saneringsprijzen te drukken maar ook evenwichtige projecten te verwezenlijken waardoor we de kosten kunnen doorrekenen met een evenwel beperkte grondweerslag.”

Persbericht: PDF-formaat - DOC-formaat

© citydev.brussels ® (S.D.R.B. - G.O.M.B.)
Gabrielle Petitstraat 6 · 1080 Brussel · België
+ 32 2 422 51 11 · info@citydev.brussels · Ombudsman · Gebruiksvoorwaarden · RSS
www.brucenter.brussels · www.irisphere.be