FR | NL

Overzicht van het kantorenpark

16/05/2017
De nieuwe editie 2017 van het Overzicht zoomt in op de Zuidwijk. Daarnaast wordt traditiegetrouw ook de situatie op de hele Brusselse kantorenmarkt geanalyseerd

Focus op de Zuidwijk

De Zuidwijk, de wijk rond het Zuidstation, is in wezen geen uitgesproken kantorenwijk. De kantoren in de Zuidwijk maken allemaal samen immers maar 4 % van de Brusselse voorraad uit. 36 % van de kantoren wordt ingenomen door besturen, voornamelijk federale overheidsdiensten (93 %).

De Zuidwijk is niet uitgegroeid tot de internationale zakenwijk die ze moest worden. Enkel een aantal Franse bedrijven hebben er zich gevestigd wegens de vlotte verbinding met de Parijse metropool. De financiële sector is vrijwel afwezig.

De Zuidwijk had lang het laagste leegstandscijfer van heel het gewest, maar de leegstand neemt er nu jaar na jaar toe. In 2016 stond 8,4 % van de kantoren leeg, tegenover 6,8 % in 2015.

De Zuidwijk kijkt vandaag hoopvol uit naar nieuwe ontwikkelingen. Die zitten vervat in het richtschema voor de Zuidwijk, dat de gewestregering in 2016 goedkeurde.

Leegstand en verloop in Brussel

De gecommercialiseerde leegstand is stabiel en blijft op het niveau van 2015 (7,9 %).

Voor het derde jaar op rij neemt de kantoorvoorraad in het gewest af. In 2016 gaat het om een heuse daling met 231.234 m². Die afname is zowel in het Central Business District (CBD) als in de gedecentraliseerde wijken zichtbaar.

In 2017 zal de Brusselse kantorenmarkt evolueren. Er komen zeer grote nieuwe kantoren bij en de nieuwe gebruikers daarvan zullen voor het einde van het jaar verhuizen. Daardoor neemt de voorraad enorm toe. Gevolg: meer leegstand. De transformaties, die worden voortgezet, kunnen dat niet compenseren, tenzij de brexit nieuwe gebruikers naar Brussel brengt.

Samenvatting: pdf-formaat
© citydev.brussels ® (S.D.R.B. - G.O.M.B.)
Gabrielle Petitstraat 6 · 1080 Brussel · België
+ 32 2 422 51 11 · info@citydev.brussels · Ombudsman · Gebruiksvoorwaarden · RSS
www.brucenter.brussels · www.irisphere.be